İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Yeminli Mali Müşavirliğimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetim kapsamında Kamu Gözetim Kurumunun 14/11/2013 tarihli Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası ve Bankacılık alanında bağımsız denetçi yetkisi almış bulunmaktadır.

Bağımsız Denetçi olarak, 2015 yılından bu güne bağımsız denetim faaliyetini fiilen yürütmekteyiz. Düzenlenen bağımsız denetim raporlarını müşterilerimize ve Kamu Gözetim Kurumu’na sunmaktayız.