İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Sirküler & Makaleler

S.NO TARİH SAYI KONU
1 14.02.2023 2023-04 Deprem Bölgesine (10 İl) Yapılan Satışlarda Tevkifat Uygulaması
2 14.02.2023 2023-03 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri İle Deprem Bölgesinde Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni
3 03.02.2023 2023-02 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi
4 02.02.2023 2023-01 Hizmet Erbabına Nakit Olarak Yapılan Yemek ve Isınma Giderlerinde İstisna Uygulaması
5 25.05.2022 2022-03 İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade
6 22.04.2022 2022-02 İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğunda Değişiklik[1]
7 21.04.2022 2022-01 Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması [1]
8 13.04.2020 2020-011 İndirimli Kurumlar Vergisi Özelgeleri
9 04.02.2020 2020-001 Binek Otomobillere İlişkin Getirilen Gider Kısıtlamaları
10 07.11.2019 2019-024 İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde İadesi Yapılmayan Harcamalara Ait KDV’ler
11 06.11.2019 2019-023 E-Defter Yükleme ve Berat Oluşturma Sürelerinde Tercihe Bağlı Değişiklik Yapıldı.
12 05.11.2019 2019-022 E-Uygulama (509 Nolu Vergi UsulKanunu Genel Tebliği)
13 18.10.2019 2019-021 Taşıt Alış ve Satışlarında KDV Uygulaması
14 17.10.2019 2019-020 Avans olarak yapılan ödemeler, indirimli kurumlar vergisinin hesaplanmasında yatırım harcaması olarak dikkate alınır mı?
15 15.10.2019 2019-019 Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması
16 13.10.2019 2019-018 Yıllara Sari İnşaat İşleri Hakkında Özelgeler
17 12.10.2019 2019-017 [UYGULAMA] Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kayıt Düzeni
18 11.10.2019 2019-016 Kurumlar Vergisi Kanunu Özet Muktezalar (Özelgeler) -1
19 10.10.2019 2019-015 Yeni Makine Alımlarına İlişkin Vergisel Teşvikler (Son gün: 31.12.2019)
20 05.10.2019 2019-014 [UYGULAMA] Nevi (Tür) Değişikliği (Limited Şirketten Anonim Şirkete Dönüşüm)
21 25.09.2019 2019-013 Serbest Bölgeye Yapılan Yük Taşıma İşleri KDV’den istisna edilmiştir.
22 24.09.2019 2019-011 Holding Şirketinin Tanımı, Amaçları Ve Vergisel Avantajları
23 24.09.2019 2019-012 Garanti Kapsamında Bedelsiz Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları ile Muhasebeleştirilmesi
24 23.09.2019 2019-010 Tevkifatlı Düzenlenen Faturanın İade Edilmesinde KDV Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları
25 09.04.2019 2019-009 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci ve Dava Açma Süresi
26 08.04.2019 2019-008 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci ve Dava Açma Süresi
27 05.04.2019 2019-007 Nev’i Değişikliği Halinde Vergilendirme ve Beyan Dönemleri
28 30.03.2019 2019-006 Şirket Ortaklarının Şahsi Harcamalarını Şirket Adına Fatura Ettirmesi
29 28.03.2019 2019-005 Gıda Bankacılığı Kapsamında Yüklenilen KDV’ler Artık İndirim Konusu Yapılabilir
30 08.03.2019 2019-004 [UYGULAMA] Fiyat Farkı, Vade Farkı veKur Farklarının Kaydedileceği Muhasebe Hesapları
31 26.02.2019 2019-003 [UYGULAMA] Katma Değer Vergisi İndiriminde Yeni Uygulama
32 30.01.2019 2019-002 [UYGULAMA] Hesap Planlarında 191-İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV Hesaplarında Yapılacak Değişiklikler
33 19.01.2019 2019-001 Artık “Kur farkları” üzerinden KDV hesaplanacak.
34 28.12.2018 2018-034 KDV Beyannamesinde “Bu döneme ait indirilecek KDV” satırında değişiklik yapıldı. İlk Uygulama, 2019/Ocak Beyannamesinde.
35 14.12.2018 2018-033 01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Defter ile E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu
36 14.12.2018 2018-032 Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin kâğıt olarak düzenlenebileceği haller
37 30.11.2018 2018-031 KDV oranı yüzde 8 olan bir mal için faturada yüzde 18 KDV hesaplandığında, alıcı ödediği yüzde 18 KDV'yi indirim konusu yapabilir mi
38 29.11.2018 2018-030 Harçlar, KDV ve ÖTV Oranlarında İndirim (Karar Sayısı 287)
39 10.11.2018 2018-029 [UYGULAMA] Uzun Vadeli Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
40 07.11.2018 2018-028 Sözleşmelerin Döviz Cinsinden Düzenlemesinde Eser Sözleşmesi ve Menkul Satış Sözleşmesi Ayrımı
41 06.11.2018 2018-027 Konut İnşaatların Metrekaresinde Kullanılan Malzeme Miktarları Hakkında
42 20.10.2018 2018-026 Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde üç konuda değişiklik yapıldı.
43 18.10.2018 2018-025 Ar-Ge Faaliyetlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatlarda KDV İstisnası
44 08.10.2018 2018-024 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler
45 21.05.2018 2018-022 Garanti Kapsamında Bedelsiz Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları
46 29.12.2017 2017-020 Yıl Sonu Önemli Hatırlatmalar
47 25.12.2017 2017-019 Gümrük Tarife Cetveli - 25.12.2017 tarih ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
48 20.04.2017 2017-007 Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi
49 19.04.2017 2017-006 E Defter Göndermeden Önce 100-Kasa Hesabının Kontrolü
50 27.03.2017 2017-005 Geçmiş yıl beyannamelerinde gösterilmeyen “Geçmiş Yıl Zararları” bu dönem beyannamede indirim konusu yapılabilir mi?
51 22.03.2017 2017-004 Sat ve Geri Kiralama (Sale and Leaseback) İşleminin Şirketlere Getirdiği Vergisel Avantajlar-3/3 (Diğer Kanunlar için Getirilen İstisnalar)
52 20.03.2017 2017-003 Sat ve Geri Kiralama (Sale and Leaseback) İşleminin Şirketlere Getirdiği Vergisel Avantajlar-2/3 (KatmaDeğer Vergisi İstisnası)
53 19.03.2017 2017-002 Sat ve Geri Kiralama (Sale and Leaseback) İşleminin Şirketlere Getirdiği Vergisel Avantajlar-1-a/3 (Kurumlar Vergisi İstisnası Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması)
54 01.03.2017 2017-001 Konutlarda net alan hesabında artık, balkon ve teraslar dikkate alınmıyor.