İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Yönetim Danışmanlığı

Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması ve Sistem Kurulumu

Şirketlerde kurulan İç denetim mekanizmasıyla birlikte, iç denetim biriminin şirket organizasyonunda ve sisteminde tespit edeceği eksikliklerin ve aksaklıklarının giderilmesine yönelik politikaların belirlenmesine ve yeniden yapılanma ve sistemin yeniden kurulmasına yönelik verilen hizmetleri kapsamaktadır.


Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreçleri

Belli bir başarıyı yakalayan bir çok aile şirketi, bu başarıyı sürdürebilmeleri ve mevcut varlıklarını büyütmek için kurumsallaşmak istemektedirler. Aile şirketlerini kurumsallaşmaya taşıyacak süreç yönetimini ve bu amaçla verilen danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde çalışan aile üyeleri için kariyer planlamasını yapmak, kariyer planlamasına uygun olarak kurumsal yapının alt yapısını oluşturmak, aile fertlerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, kuşaklar arasında uyumu sağlayacak politika ve stratejileri belirlemek vb. konularında süreç yönetim hizmeti vermekteyiz.Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe Sisteminin Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması

Artan rekabet koşullarına bağlı olarak, üretim süreçlerindeki karmaşıklığın ve işlem hızının artması, üretimin daha etkin takibinin yanı sıra maliyetlerin de daha doğru bir şekilde ölçülmesinin önemini artırmıştır. Günümüzde işletmeler bilgi sistemlerinden de yararlanarak maliyet muhasebesi ile entegre üretim takip sistemlerini oluşturmak için yoğun çaba sarf etmekte ve bu sistemlere ciddi zaman ve para harcamaktadırlar. Bu nedenle, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerinden faydalanarak muhasebe sistemlerinin kurulması ve kullanılması konusunda destek veriyoruz.