İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Risk Yönetimi ve Kurumsal Yapılandırma

Risk Yönetimi

İşletmelerin mali raporlarından hareketle, mali analiz teknikleri uygulayarak elde edilen rasyolara dayalı olarak tespit edilen risklerin, kreditörlerin talep ettikleri Basel kriterlerine uygun hale getirilmesi için verilen danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.


Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Kurumsal Yapılandırma

Gelişen teknoloji ve değişen kuram ve kurallar nedeni ile şirketlerin mevcut varlıklarını koruması, sürdürebilmesi, küçülmesi, büyümesi ve hantal örgütlenme modellerinden kurtularak rekabet edebilir bir şirket olabilmek için uluslararası kuruluşlardan, çekirdek aileye kadar birçok kurum için yeniden yapılanma bir ihtiyaç haline geldi. Bu kapsamda, yeni şirket kurulması, mevcut şirketlerin birleşmesi veya bölünmesi, şirket satın alınması, hisse değişimi, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, şirketlerin kendi hisse senetlerini geri alması, şirketlerin başka şirketlere iştirak etmesi, hisse senedi bastırılması v.b. konularında müşterilerimize hizmet vermekteyiz.