İLETİŞİM : 0224 452 4 966

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri İşletmelerin büyüklükleri ile doğru orantılı olarak, kullanılan verilerin büyüklüğü ve kontrol mekanizmasının kullandığı karmaşık verilerin her geçen gün artması ile iç denetime olan ihtiyacın önemi artmıştır.

Kurumsal yönetişimde iç denetim, bağımsız denetimle birlikte önemli bir yer tutmakta ve iç kontrollerin uygunluğunu denetleyerek verimlilik, etkinlik, mevzuata ve şirket prosedürlerine uyum, sağlıklı mali raporların hazırlanması ve varlıkların korunması gibi konularda şirketlerin kontrollerini güçlendirecek, süreçlerini kontrol altında tutacak ve risklerini yönetecek şekilde ve hedeflerine ulaşmada güvence ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda, şirketlerin ölçeğine göre iç denetim fonksiyonu kurarak, organizasyon yapısını, iç denetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi, iç denetim birimin kurulması, denetçilerin eğitilmesi, şirket içi yönergelerin, raporlama sistemlerinin geliştirilmesi gibi konularda iç denetim hizmeti vermekteyiz.


Bursa Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Usulsüzlük Denetimi

Şirketler büyüdükçe kontrol süreçlerinin takibi zorlaşmaktadır. Bu kontrolsüzlük, gerek şirketin yanlış kararları, gerekse çalışanların kötü niyetli olabilme ihtimali ile kötü sonuçlar meydana getirebilmekte ve şirketin mal varlığında bilinçli yada bilinçsiz veya usulsüz bir azalmaya sebep olabilmektedir. Usulsüzlük denetimi, bu tarz işlemlerin ortaya çıkarılması, kayıp veya kaçakların giderilmesine yönelik özel denetim hizmetlerini kapsamaktadır.